LISÄTALOUSARVIOALOITE 43/2001 vp

LTA 43/2001 vp - Timo Ihamäki /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 kunnostamiseen

Eduskunnalle

Heinolan ohikulkutie haarautuu Lusista valtatieksi 5 Mikkeliin ja valtatieksi 4 Jyväskylään. Valtatie 4 kuuluu TEN-verkkoon ja valtakunnalliseen päätieverkkoon. Valtatien 4 peruskorjaaminen on ajankohtaista varsinkin eteläpäässä. Tietä on levennettävä, profiilia parannettava, Tainionvirran silta uusittava ja rakennettava eritasoliittymät Hartolaan ja Joutsaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.79 lisäyksenä 5 000 000 markkaa valtatien 4 kunnostamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Timo Ihamäki /kok