LISÄTALOUSARVIOALOITE 45/2001 vp

LTA 45/2001 vp - Irja Tulonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Tampereen läntisen kehätien rakentamisen aloittamiseen

Eduskunnalle

Tampereen läntisen kehätien sunnitelmat uhkaavat vanhentua Lakalaivan ja Pirkkalan väliseltä alueelta, jonka suunnitelma vanhenee vuonna 2002. Tampereen läntisen kehätien rakentaminen on olennainen osa Helsinki—Tampere-moottoritien kokonaissuunnitelmaa. Nyt moottoritieltä purkautuva liikenne ruuhkauttaa Tampereen, Pirkkalan ja Ylöjärven liikennettä. Suunnitelmien vanheneminen aiheuttaisi miljoonien markkojen menetykset ja tien rakentamisen kohtuuttoman viivästymisen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.79 lisäyksenä 20 000 000 markkaa Tampereen läntisen ohikulkutien rakentamisen aloittamiseen välillä Lakalaiva—Pirkkala.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Irja Tulonen /kok
  • Saara Karhu /sd
  • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
  • Pertti Turtiainen /vas
  • Pia Viitanen /sd
  • Tero Rönni /sd
  • Sulo Aittoniemi /alk
  • Mikko Kuoppa /vas