LISÄTALOUSARVIOALOITE 46/2001 vp

LTA 46/2001 vp - Pekka Nousiainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Savonlinna—Huutokoski-rataosuuden ylläpitoon

Eduskunnalle

Rataosa Savonlinna—Huutokoski kuuluu maamme vähäliikenteisiin ratoihin. Henkilöliikennettä radalla ei ole, mutta tulee harkittavaksi, kun sopiva kiskobussikalusto tulee käyttöön. Radan olemassaoloa pidetään koko maakunnassa erittäin tärkeänä resurssina ja tulevaisuuden mahdollisuutena. Erityisesti puutavarakuljetukset radalla ovat viime aikoina lisääntyneet merkittävästi.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on hylännyt radan purkamisvaihtoehdon ja esittänyt radan siirtämistä Savonlinnasta tulevan ohikulkutien pohjoispuolelle Savonlinnan alkuperäisen liikennejärjestelmäehdotuksen suunnitelman mukaisesti.

Koska rataosuus on tärkeä osa Vaasa—Parikkala-poikittaisrataa, on sen perusylläpidosta huolehdittava ja rataa on pidettävä myös liikenteen edellyttämässä kunnossa. Rata kuuluu olennaisena osana Savonlinnan liikennejärjestelyihin, ja metsäteollisuuden lisääntyessä alueellamme radan merkitys tulee jatkuvasti kasvamaan.

Rataverkon kehittämishankkeet tulevaisuudessa tähtäävät yhä nopeampaan henkilöliikenteen kulkuun, myös Itä-Suomen suuntaan. Matka-aikojen lyheneminen ja junatarjonnan kasvu lisäävät rautatieliikenteen kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin nähden. Kerava—Lahti-oikorata tulee lisäämään matkustajamääriä itäiseen Suomeen ja Venäjän suuntaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.40.21 lisäyksenä 25 000 000 markkaa Savonlinna—Huutokoski-rataosuuden ylläpitoon.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Pekka Nousiainen /kesk