LISÄTALOUSARVIOALOITE 48/2001 vp

LTA 48/2001 vp - Petri Neittaanmäki /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tasoristeysten poistamiseen

Eduskunnalle

Tasoristeysonnettomuuksissa on kuollut Suomessa tänä vuonna jo kymmenen henkilöä. Tasoristeysonnettomuuksien kokonaismäärä on laskenut lähes koko 1990-luvun ajan, mutta trendi on parin viime vuoden aikana kääntynyt taas huonompaan suuntaan. Kaikkiaan onnettomuuksia on tapahtunut tänä vuonna jo 32, ja luvun pelätään nousevan viime vuotiselle noin 50 onnettomuuden tasolle. Kokemusten mukaan erityisesti marraskuu on törmäyksille altista aikaa.

Yleisellä rataverkolla oli vielä vuodenvaihteessa 3 500 tasoristeystä, ja liikelaitosten alueella niitä on vielä tuhatkunta lisää. Rautateiden tasoristeyksiä poistetaan joka vuosi useita kymmeniä, mutta, kuten onnettomuustilastot osoittavat, nykyinen tahti ei riitä. Ratahallintokeskuksella olisi sekä halua että mahdollisuuksia lisätä poistojen määrää, mutta poistojen tahti määrätään valtion budjetissa.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.40.77 lisäyksenä 10 000 000 markkaa rautateiden tasoristeysten poistamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Petri Neittaanmäki /kesk