LISÄTALOUSARVIOALOITE 49/2001 vp

LTA 49/2001 vp - Klaus Bremer /r 

Tarkistettu versio 2.1

Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnitteluun esitetyn määrärahan poistaminen

Eduskunnalle

Vuosaaren sataman arvioidut rakennuskustannukset ovat kohonneet jo 2,6 miljardiin markkaan. Niistä puuttuvat vielä VR:n ilmoittama tarve tavarajunaraiteesta välille Savio—Hyvinkää. Hinta on silti jo kasvanut yli kolme kertaa suuremmaksi kuin Helsingin valtuustolle vuonna 1994 esitetty ja projektin jatkamisen perusteeksi ilmoitettu 800 miljoonaa markkaa.

Ohittamattomaksi ongelmaksi on lisäksi ilmaantunut likeinen Natura-alue. EU edellyttää yksiselitteisesti, että ennen Natura-alueeseen kajoamista on kaikki mahdolliset vaihtoehdot selvitettävä. Niinpä EU pysäytti esimerkiksi Antwerpenin sataman lisärakennuksen tammikuussa tykkänään, koska sen mielestä Belgian muiden satamien ja erityisesti Zeebruggen sataman korvaavia mahdollisuuksia ei ollut selvitetty riittävästi.

Koska Vuosaaren sataman vaihtoehtona ei ole selvitetty Sompasaari—Kantvik-mahdollisuutta ollenkaan ja koska mainittu vaihtoehto tarjoaa logistisesti huomattavasti tehokkaampaa kokonaistoimintaa, paljon tehokkaampaa kasvuvaraa sekä kansantaloudellisen kasvun mukaista investointiohjelmaa 1,5—2 miljardia markkaa pienemmillä kokonaiskustannuksilla, Sompasaari—Kantvik-ratkaisun korvaavat mahdollisuudet olisi selvitettävä, ennen kuin Vuosaaren suunnitteluun upotetaan lisää veronmaksajien rahoja.

Sompasaari—Kantvik-vaihtoehto vapauttaisi samalla vuoden sisällä Helsingin Länsisataman asuntorakentamiseen, mikä on merkittävä lisäetu Helsingin asuntopulaa ajatellen.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta poistaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvion momentilta  31.99.77 Vuosaaren sataman liikenneväylien suunnitteluun ehdotetun 4 000 000 markan määrärahan.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Klaus Bremer /r