LISÄTALOUSARVIOALOITE 5/2001 vp

LTA 5/2001 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin

Eduskunnalle

Viime vuonna lähes 200 kunnan vuosikate oli negatiivinen. Näiden lisäksi yli 100 kunnassa tilinpäätös oli tappiollinen. Talousvaikeudet ovat laajentuneet entistä useampaan kuntaan samanaikaisesti, kun taas muutamien kuntien taloudet ovat ennätysmäisen hyvässä kunnossa. Peruspalvelujen rahoituksen pahimpien ongelmien lievittämiseen tarvitaan harkinnanvaraisia avustuksia. Tarve tähän on suurempi kuin koskaan.

Viime vuonna kuntien harkinnanvaraisia avustuksia jaettiin 420 miljoonaa markkaa 148 kunnalle. Tämän vuoden talousarviossa kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin on varattu 100 miljoonaa markkaa vähemmän. Hallitus esittää lisätalousarviossa lisäystä tälle vuodelle vain 20 miljoonaa markkaa. Tämä on vaikeuksissa olevien kuntien määrän kasvun huomioon ottaen riittämätön lisäys määrärahaan.

Mielestämme kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin tulisi ottaa 100 miljoonan markan lisäys, jolloin harkinnanvaraisiin avustuksiin käytettäisiin tänä vuonna 440 miljoonaa markkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  26.97.34 lisäyksenä 100 000 000 markkaa kuntien talousvaikeuksien lievittämiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk