LISÄTALOUSARVIOALOITE 50/2001 vp

LTA 50/2001 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen yritysten investointitukiin

Eduskunnalle

Alueellisin perustein kohdennetut yritystuet ovat Suomessa muihin Euroopan maihin verrattuna vähäisiä etenkin, kun otetaan huomioon etäisyydet ja harva asutus. Vuoden 1995 jälkeen tukia on leikattu nopeasti ja painopiste on siirtynyt tutkimus- ja kehitystukiin, jotka kohdentuvat pääasiassa kasvukeskuksien yrityksille. Vuoden 1995 budjetin momentille "yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen" oli myöntämisvaltuutta varattu yhdessä alueellisen kuljetustuen kanssa 675 miljoonaa markkaa. Kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa vastaava summa on pudonnut vain 85 miljoonaan markkaan. Tapahtunut kehitys ei vastaa EU:n ns. lisäysperiaatetta, jonka mukaan kotimaista rakenne- ja aluetukea ei pidä korvata EU:sta tulevalla rahoituksella.

Maakunnissa valmistellut alueohjelmat rakentuvat vahvasti pienyrittäjyyden varaan. Ohjelmien riittävä kansallinen rahoitus on varmistettava. Senkään takia tehdyt leikkaukset yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemisesta eivät ole hyväksyttävissä. Erityisiä ongelmia aiheutuu alueilla, jotka ovat EU:n tavoite 1- ja 2-alueiden ulkopuolella. TE-keskusten määrärahoja tulee lisätä, jotta uusien osaamisintensiivisten alojen yritysten kasvu ja sijoittuminen sinne vauhdittuu. Nykyistä paremmin on syytä ottaa huomioon myös pikkukaupunkien merkitys lähiympäristöjensä kehityksen vauhdittajina.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  32.30.45 lisäyksenä 35 000 000 markkaa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ja muuttaa momentin perusteluja siten, että momentin myöntämisvaltuutta korotetaan ehdotetusta 100 000 000 markasta 180 000 000 markkaan.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk