LISÄTALOUSARVIOALOITE 51/2001 vp

LTA 51/2001 vp - Tanja Karpela /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kuluttajavalituslautakunnan toimintamenoihin

Eduskunnalle

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valitusten käsittelyajat kuluttajavalituslautakunnassa ovat venyneet jopa puoleentoista vuoteen. Erityisesti asuntokauppoihin liittyvien valitusten käsittelyajat ovat pitkiä. Koska asuntokauppa on tavallisen ihmisen kannalta arvoltaan erityisen suuri, ei siihen liittyvien kiistojen ratkaisuun saisi kulua kovin kauan aikaa. Siksi kuukausien tai jopa yli vuoden pituinen odotusaika esimerkiksi kosteusvaurioita tai hometta koskevassa valituksessa on kohtuuton, koska virheet pitää korjata asunnossa nopeasti.

Tein kirjallisen kysymyksen erityisesti asuntokauppavalitusten pitkistä käsittelyajoista kuluttajavalituslautakunnassa. Hallitus vastasi kysymykseeni 20.12.2000 ja totesi vastauksessaan mm. seuraavaa: "Kuluttajavalituslautakunnan resurssien niukkuudesta suhteessa lisääntyneisiin valitusmääriin ja lautakunnan esittelijöiden suuresta vaihtuvuudesta johtuu, että käsittelyajat lautakunnassa ovat muodostuneet varsin pitkiksi. Jos lautakunnan voimavarat säilyvät nykyisellä tasolla, lautakunnan keskimääräiset käsittelyajat ovat pikemminkin pidentymässä kuin lyhenemässä."Hallituksen vastauksen perusteella resurssien niukkuus on pääsyy ylipitkiin käsittelyaikoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  32.40.24 lisäyksenä 300 000 markkaa kuluttajavalituslautakunnan toimintamenoihin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Tanja Karpela /kesk
  • Hannu Aho /kesk