LISÄTALOUSARVIOALOITE 55/2001 vp

LTA 55/2001 vp - Leea Hiltunen /skl ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen lastensuojelun tarpeisiin

Eduskunnalle

Stakesin mukaan lasten määrä niin avohuollossa kuin sijoituksissa kodin ulkopuolellekin on lisääntynyt. Avohuollossa olevien lasten määrä on lisääntynyt vuosittain 2 000—3 000 lapsella. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli jo 12 000 vuonna 1998. Päihdeongelmat ja se, että vanhemmilla on yhä vähemmän aikaa lapsilleen, ovat merkittäviä syitä huolestuttavaan kehitykseen.

Lastensuojelun voimavarat eivät pahentuneessa tilanteessa ole riittävät. Sosiaalityöntekijät kärsivät liiasta työstä ja jatkuvasta kiireestä eivätkä ehdi tehdä ehkäisevää työtä lasten ja nuorten tilanteen helpottamiseksi. Lisäksi lasten sijoituksissa huostaanottoprosessi on perheille raskas ja vaatii myös työntekijöiltä laajaa osaamista. Paitsi huostaanoton aikana niin myös sen jälkeen tarvitsee niin lapsi kuin perhekin kokonaisvaltaista tukea ja ammatillista apua. Sosiaalitoimelta edellytetään syvällistä ja laajaa asiantuntemusta. Lastensuojelutoimien viivästyminen ja palvelujen laadun epätasaisuus tuovat vain lisäkustannuksia kunnille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  33.32.30 lisäyksenä 20 000 000 markkaa lastensuojelun tarpeisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Leea Hiltunen /skl
  • Leena Rauhala /skl
  • Päivi Räsänen /skl