LISÄTALOUSARVIOALOITE 56/2004 vp

LTA 56/2004 vp - Miapetra Kumpula /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vöyrinjoen perkaukseen ja kunnostukseen

Eduskunnalle

Vöyrinjoki on tulvinut säännöllisesti jo useiden vuosikymmenten ajan, mistä aiheutuu haittaa viljelysmaille ja Vöyrin keskustan asutukselle. Tulvat ovat myös vahingoittaneet tieverkkoa veden peittäessä ja syövyttäessä tiet. Suuret tulvat elokuussa johtivat 162 sillan ja kiinteistön vahingoittumiseen ja 150 satovahinkoilmoituksen tekemiseen. Vahinkojen arvon arvioidaan nousevan yhteensä 5,5 miljoonaan euroon. Nämä vahingot olisi suureksi osaksi voitu välttää, jos Vöyrinjoki olisi perattu.

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on äskettäin myöntänyt luvan Vöyrinjoen perkaukseen ja kunnostukseen Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 1997 laatiman Vöyrinjoen tulvasuojelusuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toteuttamisen arvioidaan kestävän kolme vuotta ja kustannusten olevan yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriön nykyisten suunnitelmien mukaan perkaustyöt aloitettaisiin vasta vuonna 2006.

Perkaushanketta on pidettävä kiireellisenä, koska on olemassa valmis suunnitelma joen perkaamisesta ja kunnostuksesta sekä lupa sen toteuttamiseen. Länsi-Suomen ympäristökeskuksella on valmius aloittaa työt heti, kun rahoitus varmistuu. Joen perkaaminen on välttämätöntä vuosittain toistuvien tulvien lieventämiseksi sekä viime elokuun ja syyskuun tulvien kaltaisten tulvien estämiseksi. Perkaus- ja kunnostushankkeen toteuttamisesta saatavat hyödyt ja säästöt ovat paljon hankkeen kustannuksia suuremmat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2004 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  30.51.77 170 000 euroa, jotta Länsi-Suomen ympäristökeskus voi aloittaa Vöyrinjoen perkaus- ja kunnostustyöt.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2004

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Esko Ahonen /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pehr Löv /r