LISÄTALOUSARVIOALOITE 57/2001 vp

LTA 57/2001 vp - Petri Neittaanmäki /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen huumeista riippuvaisten hoidon järjestämiseen

Eduskunnalle

Yleensä uudet, koko yhteiskuntaamme koskettavat järkyttävät asiat ja ilmiöt vain tulevat, vaikka niiden ei aluksi uskotakaan tulevan. Nämä ongelmat otetaan vakavasti usein vasta sitten, kun ne ovat jo kaatuneet päälle. Tämä kaava on ainakin osittain toteutunut myös huumeongelman kohdalla.

Vallitsevan huumeongelman taustalla on sairaus, narkomania, jossa riippuvuus kehittyy huomattavasti nopeammin kuin laillisen päihteen, alkoholin, avulla hankittu riippuvuus.

Ongelmaan on kyettävä puuttumaan. Meillä on jo inhimillinenkin velvollisuus auttaa sairasta lähimmäistämme. Huumeongelma on vakavine yhteiskunnallisine seurauksineen jo kaatunut päällemme. Narkomaanien hoidon kehittämiseen ja järjestämiseen on nopeasti suunnattava tarvittavia voimavaroja.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  33.32.30 lisäyksenä 20 000 000 markkaa huumeista riippuvaisten hoidon järjestämiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Petri Neittaanmäki /kesk