LISÄTALOUSARVIOALOITE 57/2004 vp

LTA 57/2004 vp - Erkki Pulliainen /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen

Eduskunnalle

Eduskunta on jo kertaalleen myöntänyt 2 000 000 euroa haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen. Tämä osoittautui varsin viisaaksi ratkaisuksi. Tarpeeseen nähden määräraha oli kuitenkin aivan liian pieni. Nyt hallitus esittää 1,7:ää miljoonaa euroa samaan tarkoitukseen. Sekin on liian vähän tarpeeseen nähden. EU-säädösten mukaiset investoinnit kylmä- ja muihin laitteisiin onnistuvat vain valtion tuella. Ehdotan momentille lisäyksenä hallituksen esittämään 500 000 euroa tähän tarkoitukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2004 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  32.30.40 lisäyksenä 500 000 euroa haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2004

  • Erkki Pulliainen /vihr