LISÄTALOUSARVIOALOITE 58/2001 vp

LTA 58/2001 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Eduskunnalle

Kuntien erikoissairaanhoidon menot ovat voimakkaasti nousussa. Osaltaan tähän ovat syinä väestön ikääntyminen ja sen myötä lisääntyneet ja hoidoiltaan entistä vaikeammat sairaudet sekä nuorison lisääntynyt sairastuminen mm. mielenterveyden sairauksiin ja huumeiden ja päihteiden aiheuttamiin sairauksiin. Myös lääketieteelliset hoitomenetelmät ovat edistyneet ja tarjoavat uusia, mutta samalla myös kustannuksia kysyviä hoitomahdollisuuksia. Tarvetta hoitohenkilökunnan lisäämiseen on kaikissa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa itse hoitotyön, henkilökunnan jaksamisen ja potilasturvallisuuden kannalta.

Yleisesti on tunnettua hoitohenkilökunnan lisääntynyt sairastuvuus työn kuormittuessa. Myös kotihoidossa tarvitaan lisää voimavaroja, koska on sekä mielekkäämpää että myös taloudellisesti järkevää edistää kotona tapahtuvaa hoito- ja hoivatyötä sekä ammattihenkilöstön että omaishoitajien toimesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  33.32.30 lisäyksenä 200 000 000 markkaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Lauri Oinonen /kesk