LISÄTALOUSARVIOALOITE 58/2004 vp

LTA 58/2004 vp - Tero Rönni /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Mänttä-Vilppula-alueen työllisyyden vahvistamiseen ja kriisialuesuunnitelman toteuttamiseen

Eduskunnalle

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on kuluvan vuoden talousarviomietinnössään kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikeimmille työttömyysalueille suunnataan tarvittaessa riittävästi erityistoimia. Valtioneuvoston 15.1.2004 tekemässä alueiden kehittämisen periaatepäätöksessä nimettiin Mänttä-Vilppula-alue Raahen kaupungin ja Vakka-Suomen seutukunnan ohella äkilliseksi rakennemuutosalueeksi, jossa työpaikkoja katoaa nopeasti.

Päätöksen mukaisesti keväällä 2004 valmisteltiin Mänttää ja Vilppulaa koskeva kriisialuesuunnitelma Pirkanmaan liiton johdolla yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja paikallisten sekä maakunnallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2004 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  32.30.45 lisäyksenä 1 500 000 euroa Mänttä-Vilppula-alueen työllisyyden vahvistamiseen ja kriisialuesuunnitelman hankkeiden toteuttamiseen.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2004

  • Tero Rönni /sd
  • Pia Viitanen /sd
  • Klaus Pentti /kesk
  • Jaana Ylä-Mononen /kesk
  • Mikko Alatalo /kesk
  • Saara Karhu /sd
  • Reino Ojala /sd
  • Minna Sirnö /vas
  • Erkki Virtanen /vas
  • Jukka Gustafsson /sd