LISÄTALOUSARVIOALOITE 59/2001 vp

LTA 59/2001 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on valtio 1990-luvulla siirtänyt voimakkaasti rahoitusvastuuta kunnille ja kotitalouksille. Toissa vuonna verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärä olikin yli 300 kunnassa reaalisesti pienempi kuin 1990-luvun alussa. Tämä on merkinnyt sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on eletty säästöliekillä niin henkilökunnan kuin palvelujen kehittämisenkin suhteen. Tämä ei voi enää jatkua. Palvelujen heikentymisen kierre on saatava pysähtymään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusvajeen hoitaminen vaatii kokonaisvaltaista kunnallistalouden järjestelmien uudistamista, jossa valtion oman panostuksen tulee olla riittävä. Esitämme jo tälle vuodelle korjausta määrärahoihin. Esityksemme mukaan valtio lisäisi sosiaali- ja terveydenhuoltoon 180 miljoonaa markkaa palvelujen pahimpien puutteiden korjaamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  33.32.30 lisäyksenä 180 000 000 markkaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk