LISÄTALOUSARVIOALOITE 62/2001 vp

LTA 62/2001 vp - Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Terveydenhuollon tilanne on huolestuttava määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Henkilöstö on jo useiden vuosien ajan ollut liiallisen työpaineen alla eikä tilanne voi jatkua enää kauan ilman huomattavia henkilöstön lisäyksiä. Myös laitteiden ja välineiden uusimiseen sekä entistä kalliimpien lääkkeiden ja muiden tarvikkeiden hankkimiseen tarvitaan monin paikoin nopeasti lisämäärärahoja.

Lääkärilakko on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Jonot kasvavat jatkuvasti ja monet ei-kiireelliset potilaat jäävät hoidotta, vaikka hoito on henkilön terveydentilan ja toimintakyvyn kannalta olennaista.

Hallituksen on osoitettava terveydenhuoltoon lisämäärärahoja sekä henkilöstön palkankorotuksiin ja lisäämiseen että hoidon laadun kehittämiseen.

Sairauksien ehkäisyllä ja varhaisella toteamisella ja toisaalta mahdollisimman tehokkaalla hoidolla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä samalla, kun ihmisten elämänlaatua parannetaan. Väestön ikääntyminen merkitsee kuitenkin vääjäämättömästi lisääntyvän hoidon tarvetta.

Hallituksen päätökset ensi vuoden määrärahojen lisäämisestä ovat tärkeitä, mutta lisämäärärahoja tarvitaan jo tänä vuonna, jotta kesäsulkuja ja muita säästötoimia voidaan nyt purkaa lääkärilakon vaikutusten lieventämiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  33.32.30 lisäyksenä 300 000 000 markkaa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
  • Tero Rönni /sd
  • Mikko Kuoppa /vas