LISÄTALOUSARVIOALOITE 65/2001 vp

LTA 65/2001 vp - Eero Lämsä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille

Eduskunnalle

Lukuisat Suomen koulut kärsivät homevaurioista. Ongelma on edelleen pahenemaan päin. Opetusministeriössä viime keväänä tehdyn kartoituksen perusteella on arvioitu, että kuluvan ja seuraavien kolmen vuoden aikana homekoulujen korjaustarve olisi noin miljardin markan luokkaa.

Homeongelmista aiheutuu monia pahoja seurauksia. Home aiheuttaa terveysongelmia, kuten erilaisia ärsytysoireita tai astman puhkeamista. Tilajärjestelyissä joudutaan turvautumaan poikkeusratkaisuihin, jotka vaikeuttavat opiskelun sujumista. Seuraukset heijastuvat esimerkiksi opettajien ja oppilaiden työmotivaatioon.

Homekoulujen korjaukset ovat pitkälti olleet kuntien vastuulla. Valtionosuuksien kunnossapitorahat ovat vähentyneet koko 1990-luvun ajan, eikä homekouluja ole pystytty korjaamaan siinä määrin kuin olisi tarpeellista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 talousarvioon momentille  34.06.30 lisäyksenä 40 000 000 markkaa työllistämistukeen kunnille homekoulujen korjaamiseksi.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Eero Lämsä /kesk
  • Katri Komi /kesk
  • Jari Leppä /kesk