LISÄTALOUSARVIOALOITE 68/2001 vp

LTA 68/2001 vp - Esko-Juhani Tennilä /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllistämistukeen Lapissa

Eduskunnalle

Lapissa työttömyys jatkuu edelleen laajana. Siksi työllisyysmäärärahoja tuleekin lisätä, sillä työllistämismahdollisuuksia on.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  34.06.63 lisäyksenä 10 000 000 markkaa työllistämistukeen Lapissa.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Esko-Juhani Tennilä /vas