LISÄTALOUSARVIOALOITE 68/2005 vp

LTA 68/2005 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Jyväskylä—Vaasa-valtatien 18 rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—Ähtäri

Eduskunnalle

Tiehallinnon PTS-suunnitelman mukaan pääteiden runkoverkkoon kuuluvasta Jyväskylän ja Vaasan välisestä valtatiestä (valtatie 18) puuttuu väli Ähtäri—Multia. Hanke on koko maassa ainoa valtatieverkon puuttuva osuus. Välillä on vain heikkotasoisia ja osin päällystämättömiä paikallis- ja maanteitä. Reitti on nyt viitoitettu tilapäisesti vanhoja, mutkittelevia maantieuria pitkin, eikä se ole kilpailukykyinen kuljetuksille Suomen poikkisuunnassa Pietariin. Alueen kunnat eivät ole hyötyneet liikenteestä välillä Vaasa—Pietari. Seinäjoen ja Jyväskylän välillä on liikennettä vajaa kolmannes siitä määrästä, joka yleensä on vastaavanlaisten maakuntien keskusten välillä.

Hanke parantaa huomattavasti Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan välisiä liikenneyhteyksiä ja luo merkittäviä kehittymisedellytyksiä alueen kunnille. Hankkeella on merkitystä kansainväliselle liikenteelle keskisen Skandinavian ja Pietarin välillä.

Koko hankkeen kustannusarvio on 17 miljoonaa euroa. Tiejaksoon liittyvä Multian ohitustie on rakennettu osin EU-rahoituksella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2005 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 100 000 euroa Jyväskylän ja Vaasan välisen valtatien (valtatie 18) välin Multia—Ähtäri rakennustöiden jatkamiseen.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2005

  • Lauri Oinonen /kesk