LISÄTALOUSARVIOALOITE 69/2001 vp

LTA 69/2001 vp - Arto Seppälä /sd 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen ympäristötöihin

Eduskunnalle

Ympäristönsuojelusta on parin viimeisen vuosikymmenen aikana tullut Suomessa yhä tärkeämpi osa yhteiskunnan tehtäviä. Siihen sijoitettujen rahojen tuotto ei ole kuitenkaan laskettavissa markkoina, vaan hyöty on aineetonta, joten ympäristötöillä ei ole niiden ansaitsemaa arvostusta. Kansalliset ja kansainväliset sitoumukset velvoittavat meitä huolehtimaan ympäristönsuojeluun osoitettujen varojen riittävyydestä.

Ympäristötyöt työllistävät etenkin syrjäisillä seuduilla, joten ne ovat myös aluepolitiikan työväline.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 16 000 000 markkaa yleisiin ympäristötöihin sekä Saariselän alueen vesihuoltohankkeeseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Arto Seppälä /sd