LISÄTALOUSARVIOALOITE 69/2005 vp

LTA 69/2005 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Haapamäki—Pori-rautatien käyttöönoton perusselvitykseen

Eduskunnalle

Haapamäki—Pori-rautatien varsinainen liikenne on lopetettu vuonna 1985. Rataosuuksia (Aitoneva) Kihniö—Parkano—Niinisalo, pituudeltaan n. 70 km, käytetään edelleen puutavaran ja puolustusvoimien kuljetuksiin. Rakennettu rata on eräitä ylikulkusiltoja lukuun ottamatta edelleen olemassa. Alueen maakunnat ja kunnat ovat tekemässä radan matkailullisen hyödyntämisen selvittämiseksi perusselvitystä.

Tällä hetkellä radan liikenteellä olevat osuudet ovat ns. vähäliikenteisten ratojen selvitystyön kohteena. Uhkana on jopa liikenteellä olevien rataosuuksien purkaminen. Tämä olisi vain kustannuksia aiheuttava toimi. Purkamiskustannuksien sijaan nämä rahat tulisi käyttää radan raivaukseen ja kunnostukseen.

Haapamäki—Pori-radan vaikutuspiirissä olevat alueet ovat metsävaltaisia, ja suuria raakapuun käyttäjiä löytyy radan kummastakin päästä. Samoin mm. Parkanon kaupungissa on voimakasta mekaanista puunjalostusteollisuutta. Rautatieliikenteen lakkaamisen jälkeen Raumalle on valmistunut sellutehdas, joka tarvitsee 180 rekkakuormaa puuta vuorokaudessa. Radan itäpäässä suuria puunkäyttäjiä ovat Vilppulan ja Äänekosken puunjalostuslaitokset. Tulevaisuudessa puutavaran kuljetuksia lisää tehokkaampi puun hyödyntäminen. Nykyisen runkopuun talteenoton lisäksi tullaan myös päätehakkuiden hakkuu- ja raivaustähteet hyödyntämään energiantuotannossa.

Raakapuun kuljetuksissa tuntuisi järkevältä siirtää kuljetukset maanteiltä rautateille. Liikennemuodon muutoksella olisi liikenneturvallisuutta parantava vaikutus; samoin hankkeella olisi myönteinen vaikutus liikenteen päästöihin.

Haapamäki—Pori-rautatien käyttöönotolla olisi myönteinen vaikutus alueen kuntien elinkeinopolitiikalle, koska radan vaikutuspiiriin olisi mahdollista sijoittaa runsaasti tilaa vaativaa teollisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2005 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.40.21 lisäyksenä 20 000 euroa Haapamäki—Pori-rautatien käyttöönoton perusselvityksen tekemiseen ja radan ja rata-alueen raivaamiseen.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2005

  • Lauri Oinonen /kesk