LISÄTALOUSARVIOALOITE 70/2013 vp

LTA 70/2013 vp - Ari Jalonen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaushankkeisiin

Eduskunnalle

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Työterveyslaitos tekivät keväällä 2012 kyselyn päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden sisäilmaongelmista. Kyselyyn vastasi 1 864 päiväkotia ja oppilaitosta. Kyselyn mukaan sisäilmaongelmia esiintyy jopa 2/3:lla päiväkodeista tai oppilaitoksista ja ne koskevat noin 200 000:ta lasta. Yleisin ongelma (82 %) oli huono ilmanvaihto. Kosteusvaurioita tai vesivahinkoja oli 55 %:ssa rakennuksista, haitallisia päästöjä rakennusmateriaaleista tai ilmanvaihtokanavasta 31 %:ssa sekä rakenteiden mikrobikasvua (home, sädesienet ym.) 21 %:ssa tapauksista.

Viimeisten kahden vuoden aikana sisäilmaongelmien vuoksi noin 4 % opettajista on joutunut siirtymään toiseen tilaan, ja 5—9 % ei voi työskennellä tiloissa korjausten jälkeenkään. Ammattitautiprosessiin on edennyt 1,7 % sisäilmaongelmien vuoksi sairastuneista.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi on määräraha sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjauksiin 35 miljoonaa euroa. Hallituksen määräraha ei kuitenkaan riitä kaikkiin vaadittaviin korjauksiin, kun korjaustarve on erittäin suuri — vaikka hallitus jakaakin määrärahan kaikkien tukikelpoisten hankkeiden kesken.

Lisäksi on todettava, että ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista on mahdollista parantaa sisäilman laatua. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä esimerkiksi ns. fotokatalyyttista ilmanpuhdistusta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  29.10.35 lisäyksenä 800 000 euroa sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaushankkeisiin.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2013

  • Ari Jalonen /ps

​​​​