LISÄTALOUSARVIOALOITE 71/2001 vp

LTA 71/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden tuotannon ylläpitämiseen

Eduskunnalle

Erityisesti suomalainen ampumatarviketeollisuus on potenut viime vuosina tiettyä verenvähyyttä ja ollut vajaatuotannollaan uhkaamassa alan työllisyyttä. Sen vuoksi lisätalousarviossa osoitettu määräraha on paikallaan, mutta alimitoitettu. Sitä tulee lisätä.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.10.16 lisäyksenä 30 000 000 markkaa kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden tuotannon ylläpitämiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi tehtäviin puolustusvoimien hankintoihin.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk

​​​​