LISÄTALOUSARVIOALOITE 71/2013 vp

LTA 71/2013 vp - Mirja Vehkaperä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvaurioiden korjauksiin

Eduskunnalle

Koulujen sisäilmaongelmat ovat vakava ongelma Suomessa. Joka kolmannessa oppilaitoksessa on sisäilmavaurioita, joiden korjaamiseen on tartuttava välittömästi. Sisäilma- ja kosteusvauriot altistavat oppilaita ja oppilaitosten työntekijöiltä lukuisille sairauksille. Turvallinen työympäristö on taattava kaikille. Sisäilma- ja kosteusvaurioiden korjaamisen lykkääminen lisää korjauskuluja tulevaisuudessa. Oppilaitosten ja päiväkotien vauriot tulee korjata mahdollisimman nopeasti, jotta korjausten kokonaiskulut saataisiin pidettyä mahdollisimman pieninä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  29.10.35 lisäyksenä 10 000 000 euroa oppilaitosten sisäilma- ja kosteusvaurioiden korjausavustuksiin.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2013

  • Mirja Vehkaperä /kesk

​​​​