LISÄTALOUSARVIOALOITE 72/2008 vp

LTA 72/2008 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vankeinhoitolaitoksen toimintaedellytyksien turvaamiseen

Eduskunnalle

Kun Suomessa on vankiloiden käyttöaste yli 100 % ja vankilavirkailijoiden henkilöstömäärä on ollut jo vuosia liian vähäinen työmäärään nähden, niin vankilavirkailijoiden työuupumuksesta aiheutuvat lisääntyneet poissaolot ovat odotettu lopputulos. Nyt kun on voimassa vankeuslakipaketti, jonka oli tarkoitus parantaa vankeinhoidon tilaa, niin tarvitaan myös lisäresursseja, jotta vankiloissa olisi riittävästi henkilöstöä takaamaan sekä vangeille että vankilavirkailijoille inhimilliset olosuhteet. Tällä hetkellä vankilavirkailijat tekevät kohtuuttomat määrät ylitöitä, joten henkilöstön lisääminen olisi välttämätöntä, mihin tulisi myös varata riittävästi määrärahoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  25.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa Vankeinhoitolaitoksen toimintaedellytyksien turvaamiseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Raimo Vistbacka /ps

​​​​