LISÄTALOUSARVIOALOITE 73/2001 vp

LTA 73/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Ahvenanmaan maakunnan tasoitusmaksuun ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Kantasuomalaiset elättävät ahvenanmaalaisia kohtuuttomilla ja väärin arvioiduilla tasoitusmaksuilla, verohyvityksillä ja muilla maksuilla. Kantasuomalaiset ovat jopa kustantaneet 50 miljoonan markan sähkökaapelin ahvenanmaalaisille, jotta nämä voivat ostaa sähköä Ruotsista. Nyt lisätalousarviossa ehdotetaan vähennettäväksi tasoitusmaksusta runsaat 10 miljoonaa markkaa. Laskelma on ilmeisesti väärin laadittu ja oikean laskelman mukaan vähennyksen pitäisi olla 25 miljoonaa markkaa suurempi. Tällä vähennyksellä lisätalousarvio tasapainottuisi siltä osin kuin kunnille annetaan sama määrä lisää sosiaali- ja terveydenhuollon perustamiskustannuksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2001 talousarvion momentilta  28.39.30 25 000 000 markkaa Ahvenanmaan tasoitusmaksuun ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk