LISÄTALOUSARVIOALOITE 74/2001 vp

LTA 74/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tieverkoston kehittämiseen Tampereen läntisen ohitustien Lakalaiva—Ylöjärvi rakennustöiden aloittamiseksi

Eduskunnalle

Tampereen läntinen ohitustie Lakalaiva—Ylöjärvi odottaa määrärahaa töiden aloittamiseksi. Kyseinen ohitustie estää liikenteen sujumisen ohi Tampereen Vaasan suuntaan ja samalla estää välille Helsinki—Tampere valmistuneen moottoritien täysitehoisen käytön. Läntisen ohitustien rakennusluvat ja suunnitelmat ovat vanhentumassa. Sen vuoksi on saatava tien rakentaminen kiireesti alkuun.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 talousarvioon momentille  31.24.77 lisäyksenä 10 000 000 markkaa tieverkon kehittämiseen Tampereen läntisen ohitustien Lakalaiva—Ylöjärvi rakennustöiden aloittamiseksi.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk