LISÄTALOUSARVIOALOITE 75/2001 vp

LTA 75/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Toimialakohtaisen yritysten kansainvälistymiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Toimialakohtaisesti yritysten kansainvälistymistä tuetaan, ehdotettu lisämääräraha mukaan lukien, 107 miljoonalla markalla, joka on suuri summa. Tavoitteista ja hyödyistä ei monikaan tiedä mitään. Perusteluissa mainittu Puu-Eurooppa-hanke tuntuu vähintään epäilyttävältä ja juuri tähän projektiin haluttaisiin lisätalousarviossa lisärahaa. Puu-Eurooppa-hankkeesta ei kukaan tunnu tietävän juuri mitään. On parempi käyttää rahoja parempaan tarkoitukseen, esimerkiksi Tampereen läntisen ohitustien töiden aloittamiseen, jotta saadaan puu kulkemaan Pohjanmaalta etelän suuntaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2001 talousarvion momentilta  32.50.40 10 000 000 markkaa toimialakohtaisesta yritysten kansainvälistymiseen ehdotetusta määrärahasta ja estää näin myös epämääräisen Puu-Eurooppa-hankkeen lisärahoituksen.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk