LISÄTALOUSARVIOALOITE 75/2008 vp

LTA 75/2008 vp - Sari Palm /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Konnunsuon, Pelson ja Laukaan vankiloiden peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Vankeinhoidon hajauttaminen eri puolelle maata on perusteltua sekä vankeinhoidon toiminnan kannalta että myös aluepoliittisesta ja työllisyysnäkökulmasta. Vankiloiden kunto on eri puolella maata kovin erilainen, ja taloudellisia panostuksia vankiloiden peruskorjauksiin on siirretty.

Onnistunutta vankeinhoitoa tukevat toimivat, terveet ja nykyaikaiset tilat. Peruskorjauksen tarve eri puolella maata olevissa vankiloissa on ilmeinen. Esimerkiksi Konnunsuon vankilassa tällä hetkellä yli puolet vangeista asuu nk. paljuselleissä, joissa ei ole omaa wc:tä.

Vankeinhoidossa ei pidä mennä pelkästään harvoihin, suuriin vankilayksiköihin. Eri puolella maatamme olevat vankilat tulee saattaa peruskorjauksin toimivaan käyttökuntoon.

Kyseessä oleva määräraha on siirtomääräraha, joka on käytettävissä kahden vuoden aikana.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  25.40.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa Konnunsuon, Pelson ja Laukaan vankiloiden peruskorjauksen aloittamiseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Sari Palm /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​