LISÄTALOUSARVIOALOITE 76/2001 vp

LTA 76/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kunnille sosiaali- ja terveyspalveluiden perustamiskustannuksiin

Eduskunnalle

Lisätalousarviossa ehdotetaan nostettavaksi valtiolta kunnille sosiaali- ja terveyspalveluiden perustamiskustannuksiin tulevaa osuutta 25 miljoonalla markalla. Tämä tulee 264 miljoonan markan sairausvakuutuslaista johtuvien osuuksien lisäyksen lisäksi. Tuo 25 miljoonaa markkaakin on hyvä asia, mutta kovin vähäinen korotus syntyneisiin kustannusmuutoksiin nähden.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 talousarvioon momentille  33.32.31 lisäyksenä 25 000 000 markkaa kunnille sosiaali- ja terveyspalveluiden perustamiskustannuksiin.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk