LISÄTALOUSARVIOALOITE 76/2008 vp

LTA 76/2008 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisin toimintamenoihin

Eduskunnalle

Jotta tärkeään, rikoksia ennalta ehkäisevään työhön sekä rikosten tutkintaan riittäisi resursseja, tulee siihen osoittaa myös riittävät varat. Varsinkin harvaan asutuilla seuduilla riittämättömät poliisin määrärahat ovat myös selvästi vähentäneet hälytysvalmiutta sekä poliisin näkyvyyttä, ja myös liikennevalvonta on mitätöntä. Vakavat liikenneonnettomuudet ovatkin näkyvän valvonnan riittämättömyyden vuoksi lisääntyneet. Myös poliisin tarjoamat lupapalvelut ovat reuna-alueilla vähentymässä toimipisteiden sulkemisen myötä. Määrärahoja kasvattamalla voitaisiin entistä paremmin huolehtia siitä, että eläköitymisen vuoksi vapautuvat poliisivirat myös täytetään. Ihmisten turvallisuudentunteen, rikosten ennaltaehkäisyn sekä rikosten selvittämisen kannalta on välttämätöntä, että määrärahat ovat riittävät turvaamaan poliisin toimintavalmiudet.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​