LISÄTALOUSARVIOALOITE 77/2008 vp

LTA 77/2008 vp - Kari Rajamäki /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin

Eduskunnalle

Vuonna 2007 Rajavartiolaitos käytti ilma-alusten, alusten ja muiden kulkuneuvojen poltto- ja voiteluaineisiin yhteensä noin 3 100 000 euroa. Rajavartiolaitoksen arvion mukaan poltto- ja voiteluainekustannukset ovat vuonna 2008 noin 4 200 000 euroa, mihin on syynä ennakoimaton hinnannousu.

Ainoaksi keinoksi talouden tasapainottamiseksi Rajavartiolaitoksen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on jäänyt henkilöstövähennysten jatkaminen. Talouden tasapainottaminen edellyttää vuonna 2009 arviolta 50—60 henkilötyövuoden vähentämistä, kalustoinvestointien leikkaamista sekä operatiivisen toiminnan tason laskemista. Tällä on myös kielteisiä vaikutuksia rajavalvonnan tason turvaamiselle.

Lisämääräraha jo yksin polttoaineen hinnannousun vuoksi Rajavartiolaitokselle syntyneisiin kuluihin on 1 100 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  26.20.01 lisäyksenä 1 100 000 euroa Rajavartiolaitoksen toimintamenojen kattamiseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Tarja Filatov /sd

​​​​