LISÄTALOUSARVIOALOITE 77/2013 vp

LTA 77/2013 vp - Jari Lindström /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 6 parantamisen aloittamiseen välillä Taavetti— Lappeenranta

Eduskunnalle

Valtatien 6 välin Taavetti—Lappeenranta pikainen parantaminen on saatava käyntiin. Ensisijaisena elvytyshankkeena Etelä-Karjalan liitto esittaää rajalle johtavien valtateiden parantamiseen ja pullonkaulojen poistamiseen liittyen valtatien 6 pikaista parantamista. Valtatie 6 on Etelä-Karjalan teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetusten tärkein väylä sekä Suomen ja Venäjän välisen tieliikenteen toinen pääyhteys. Osuudella Taavetti—Lappeenranta (30 km) liikennöi päivittäin 8 700—9 100 autoa, joista poikkeuksellisen suuri osuus (20—25 %, noin 2 000 autoa) on raskasta liikennettä. Liikenteen sujuvuus on huono pääasiassa rekkaliikenteen aiheuttaman jonoutumisen ja ruuhkautuvien tasoliittymien takia. Ohitusmahdollisuudet tiellä ovat riittämättömät ja nopeustasot vaihtelevat. Tie kulkee Jurvalan taajaman läpi, ja liikenne aiheuttaa asukkaille turvattomuutta sekä terveys- ja ympäristöhaittoja. Sijainti Salpausselän harjualueilla aiheuttaa suuria riskejä vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille. Tiejaksolla tapahtuu vuosittain keskimäärin kuusi henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Kuolonkolareita tapahtui viiden vuoden (2007—2011) aikana kolme.

Sisällöltään uudelleen arvioidun, toteuttavan hankkeen kustannusennuste on 76 miljoonaa euroa arvioidun toteutusajankohdan hintatasossa. Tiesuunnitelmien sisältämän hankkeen kustannusarvio on 90 miljoonaa euroa. Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat. Hidas liikenne ja kevyt liikenne jäävät rinnakkaisteille. Uusi ohitustielinjaus tukee Jurvalan taajamarakenteen kehitystä. Melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee. Pohjavesien pilaantumisriskit pienenevät. Liikenteen haitat Jurvalan taajaman asukkaille vähenevät merkittävästi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien kuusi (6) parantamisen aloittamiseen välillä Taavetti—Lappeenranta.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2013

  • Jari Lindström /ps
  • Reijo Tossavainen /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Kaj Turunen /ps

​​​​