LISÄTALOUSARVIOALOITE 79/2013 vp

LTA 79/2013 vp - Mirja Vehkaperä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Finavia Oyj:n pääomittamiseen

Eduskunnalle

Lisätalousarviossa esitetään 200 000 000 euron lisämäärärahaa Finavia Oyj:n pääomittamiseen. Tämä on kannatettava lisäys, mutta rahaa ei tulisi käyttää ainoastaan Helsinki-Vantaan lentokentän investointeihin. Laadukas lentoliikenne maakuntiin ja maakuntien välillä takaa alueiden kilpailukyvyn ja lisää hyvinvointia koko Suomessa. Helsinki-Vantaan lentokentän laajentamisen lisäksi on huolehdittava toimivista lentoyhteyksistä kaikkialle Suomeen. Elinvoimaisilla aluelentokentillä on suuri merkitys erityisesti maakunnissa sijaitseville vientiyrityksille ja sitä kautta koko Suomen kilpailukyvylle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2013 kolmanteen lisätalousarvioon momentin  31.10.88 perusteluihin maininnan, että määrärahasta osa on käytettävä aluelentokenttien kehittämiseen.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2013

  • Mirja Vehkaperä /kesk

​​​​