LISÄTALOUSARVIOALOITE 8/2001 vp

LTA 8/2001 vp - Petri Neittaanmäki /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kotimaisen raskaan ampumatarviketeollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen

Eduskunnalle

Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistumista ollaan lykkäämässä aiemmista lupauksista poiketen ensi syksyyn. Samalla kotimaista raskasta ampumatarviketeollisuutta uhkaa vaara joutua odottamaan kohtaloaan samaan ajankohtaan.

Raskaalla ampumatarviketeollisuudella tarkoitetaan tykistön ja kranaatinheittimistön ammusten tuotantoa. Kotimainen tuotanto uhkaa loppua Suomen puolustusvoimien nykyisten tilausten päättyessä maaliskuussa 2002. Kokonaisuudessaan kotimaista raskasta ampumatarviketeollisuutta uhkaava alasajo vähentäisi jopa 350—400 työpaikkaa. Tuotannon loppuminen näkyisi aluksi työpaikkojen katoamisena. Ammusvarastot ovat tällä hetkellä täynnä ja tavallisista ammuksista on maailmalla jopa ylitarjontaa. Kotimaisen ampumatarviketeollisuuden alasajon todelliset seuraukset näkyisivät vasta myöhemmin, mutta ne olisivat luonteeltaan sitäkin vakavampia. Ampumatarviketeollisuuden osaamisen säilyminen Suomessa on huoltovarmuuden kannalta olennaista. Kriisitilanteissa modernien ampumatarvikkeiden kotimainen valmistuskyky on tärkeä asia, sillä alueellinen puolustus nojaa edelleen tykistön ja kranaatinheittimistön taistelukykyyn. Jos ammusten valmistus lopetetaan Suomessa, menetetään samalla alan osaaminen. Ampumatarvikkeiden teolliset valmistajat Laukaan Vihtavuoressa toimivat ruotsalais-norjalaisessa omistuksessa. Nammo Lapua Oy ja Nexplo Vihtavuori Oy ovat ilmoittaneet, että nykyisellä menolla ne lopettavat alan tuotannon Suomessa kokonaan. Nexplo Vihtavuori Oy:n B-ruutilinjalla ei ole enää tilauksia ensi vuodelle lainkaan. Linjaa koskevat YT-neuvottelut päättyvät kesäkuussa, ja linja suljetaan näillä näkymin kuluvan vuoden lopulla. Linjan sulkemisen seurauksena on Keski-Suomessa työttömäksi jäämässä kymmeniä työntekijöitä. Nammo Lapua Oy on jo puolestaan ilmoittanut lopettavansa nallituotantonsa Vihtavuoressa kokonaan. Lisäksi yhtiö pelkää joutuvansa tekemään vielä ennen syksyä myös muita lopettamispäätöksiä. Molemmissa pohjoismaisissa konserneissa on jo tehty rajuja tuotannon tehostamistoimia. Nammo Lapua Oy lopetti viime vuonna pienikaliiberisten patruunoiden valmistuksen Norjassa, ja Nexplo Vihtavuori Oy on keskittänyt nitriselluloosan valmistuksen Ruotsista Suomeen. Suomessa yrityksillä on alasajon vaihtoehtona kehittämissuunnitelmia, mutta suunnitelmat ovat sidoksissa syksyllä valmistuvaan Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon sisältyviin periaateratkaisuihin. Voidakseen tehdä omat ratkaisunsa, Nammo Lapua Oy ja Nexplo Vihtavuori Oy tarvitsevat tiedon valtion raskasta ampumatarviketeollisuutta koskevista linjauksista viimeistään alkukesällä. Raskaiden ampumatarvikkeiden valmistuksesta voidaan järkevällä ja suunnitelmallisella yhteistoiminnalla kehittää kansainvälisestikin kilpailukykyistä teollisuustoimintaa ja ennen kaikkea säilyttää Suomessa ampumatarvikealan korkeatasoinen osaaminen. Ampumatarvikkeiden ostaminen ulkomailta ei missään tapauksessa paranna Suomen puolustusvalmiutta ja se tuskin edes tulee kotimaista vaihtoehtoa halvemmaksi. Tällä hetkellä suurimpina kotimaisen ampumatarviketeollisuuden kehittämisen esteinä ovat jatkuva epävarmuus sekä lyhyet kotimaan tilaukset. Vasta 5—10 vuoden sopimukset mahdollistaisivat pitkäjänteiset satsaukset osaamiseen ja investointeihin.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.10.16 lisäyksenä 250 000 000 markkaa kotimaisen raskaan ampumatarviketeollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Petri Neittaanmäki /kesk