LISÄTALOUSARVIOALOITE 80/2013 vp

LTA 80/2013 vp - Mirja Vehkaperä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen merialueen retkisatamaverkoston palveluiden kehittämiseen

Eduskunnalle

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien määrärahoja käytetään erityisesti luonnonsuojelu- ja virkistyspalvelutehtävien hoitamiseen ja kehittämiseen. Metsähallitukselle on viime vuosina siirtynyt merialueilta muiden valtion laitosten aiemmin hallinnoimia kiinteistöjä ja veneilijöiden käytössä olevia satamia ja muuta palveluvarustusta ilman, että niiden hoitoon ja kehittämiseen olisi osoitettu määrärahoja. Nykyisin palveluiden ylläpito perustuu pääosin hankerahoitukseen, jota on saatavissa pienimuotoisiin kehittämistehtäviin, mutta varsinkin satamien kunnostus vaatisi investointivaroja valtion budjetista.

Iin Röyttä on saari, joka kuuluu Perämeren kansallispuistoa täydentävään Natura-alueeseen. Iin Röytän satama on ahkerassa käytössä oleva retkisatama, johon kuuluu myös kiinteistöjä ja muita Metsähallituksen palveluja. Satama on ahkeran käytön vuoksi kunnostuksen tarpeessa. Sataman palveluiden kehittäminen vastaisi Metsähallituksen tavoitteeseen innostaa kansalaisia liikkumaan enemmän luonnossa terveysvaikutusten ja luontosuhteen kasvattamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  35.10.52 lisäyksenä 1 000 000 euroa merialueen retkisatamaverkoston ja erityisesti Iin Röytän sataman palveluiden kehittämiseen.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2013

  • Mirja Vehkaperä /kesk

​​​​