LISÄTALOUSARVIOALOITE 82/2008 vp

LTA 82/2008 vp - Timo Soini /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin

Eduskunnalle

Kuntien taloudellinen tilanne on jo ennen nykyistä maailmantaloudellista suhdannetilannetta ollut heikko, ja tilanne tulee entisestään heikkenemään. Kuntien verotulot laskevat kasvavien työttömyyslukujen ja tehtaiden lakkauttamisten myötä. Tämä tulee johtamaan kehitykseen, jossa yhä useampi kunta joutuu hakemaan avustuksia valtiolta.

Tämän vuoksi katson, että valtion vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa tulee huomioida kuntien tilanne paremmin ja lisätä nyt ehdotettuun kahden miljoonan euron määrärahaan vielä toiset kaksi miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  28.90.32 lisäyksenä 4 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Timo Soini /ps

​​​​