LISÄTALOUSARVIOALOITE 85/2008 vp

LTA 85/2008 vp - Merja Kuusisto /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Jokelan ja Kauhajoen ampumatapausten aiheuttamien kustannusten korvaaminen täysimääräisesti

Eduskunnalle

Hallitus on kolmannessa lisätalousarviossa osoittanut 4 000 000 euroa erillisiin avustuksiin Tuusulan ampumistapauksesta, Nokian vesijohto-onnettomuudesta, Porin sadevesitulvasta ja Kauhajoen ampumistapauksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Tuusulassa on laskettu, että ampumistapauksen jälkihoidon ylimääräiset kustannukset ovat tänä vuonna 1 300 000 euroa ja ensi vuonna 1 700 000 euroa. Tuusulassa jälkihoitoa on varauduttu jatkamaan vuoteen 2012 asti, ja sen kustannukset nousevat noin 5,6 miljoonaan euroon. Näin suuret ylimääräiset kustannukset ovat kohtuuttomia yksittäiselle kunnalle, ja siksi esitän, että nyt myönnettävä erillinen avustus kattaa täysimääräisesti Tuusulan kunnalle jälkihoidosta vuonna 2008 aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentin  28.90.32 perusteluihin maininnan, että Jokelan ja Kauhajoen ampumavälikohtausten aiheuttamat ylimääräiset kustannukset jälkihoidon järjestämisestä korvataan kunnille tai kuntayhtymille täysimääräisesti.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Merja Kuusisto /sd

​​​​