LISÄTALOUSARVIOALOITE 86/2008 vp

LTA 86/2008 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kalatalouden edistämiseen

Eduskunnalle

Hyväksyessään taannoin kalastuslain muutoksen eduskunta edellytti, että lakia tarkistetaan siten, etteivät kalastuksenhoitomaksuvaroista kalatalouden edistämiseen osoitetut varat vähene valtion talousarviossa. Samoin eduskunnan vastauksessa edellytettiin eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle annettavaa selvitystä muutosten vaikutuksesta maksukertymään.

Nyt on osoittautunut, että maksukertymä on huomattavasti vähentynyt vuoden 1997 jälkeen: tällä hetkellä kertymä on huomattavasti pienempi kuin vuonna 1997. Määrärahan pieneneminen on vaikeuttanut kalavesien hoitotyötä ja vähentänyt kalojen istutusta. Erityisesti on vähentynyt punalihaisten petokalojen ja muiden vapaa-ajan kalastajien kaikkein eniten tavoittelemien kalojen istutustoiminta. Myös alan järjestöjen ja yhteisöjen työ kalatalouden edistämiseksi on olennaisesti hankaloitunut.

Eduskunnan tuleekin nyt ottaa huomioon oma pontensa, jossa se edellytti, etteivät kalastuksenhoitomaksuvaroista kalatalouden edistämiseen tarkoitetut varat saa vähentyä vuoden 1997 tasosta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  30.40.51 lisäyksenä 500 000 euroa kalatalouden edistämiseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​