LISÄTALOUSARVIOALOITE 89/2008 vp

LTA 89/2008 vp - Kari Rajamäki /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Viime vuosina tiestön kunnossapidon kustannukset ovat kasvaneet noin 25—30 miljoonaa euroa vuodessa ja vuotuisia perustienpidon määrärahoja on tarvittu jo pitkään huomattavasti lisää. Viimeisimpien asiantuntijalausuntojen mukaan perustienpidon määrärahoja olisi lisättävä välittömästi 60 miljoonaa euroa.

Perustienpito on infrastruktuurin ylläpitoa ja yleisen turvallisuuden parantamista, mutta samalla tehokas keino tukea tasapainoista aluekehitystä, työllisyyttä ja rakentamista. Myös elinkeinoelämän edustajat ovat toistuvasti vedonneet hallitukseen, että tämänhetkisen taloudellisen tilanteen elvyttämiseksi olisi suhdanne- ja aluepoliittisesti järkevää panostaa tiehankkeisiin. Hallituksen ratkaisut ja määrärahojen niukkuus ovat kuitenkin alusta saakka heikentäneet perustienpidon kehittämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa perustienpitoon.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Tarja Filatov /sd

​​​​