LISÄTALOUSARVIOALOITE 9/2001 vp

LTA 9/2001 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.2

Määrärahan osoittaminen kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden ylläpitämiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen

Eduskunnalle

Varusmiesten koulutuksessa on jouduttu jo pitkään kuluttamaan sodan aikaa varten varattuja ampumatarvikkeita. Tämä sen vuoksi, etteivät vuosittaiset hankinnat ole riittäneet kattamaan koulutuksen tarpeita. Osa koulutuksessa käytettävistä materiaaleista on kokonaan loppumassa. Hankinnalla tuetaan kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden ylläpitämistä. Kotimaisen ampumatarviketeollisuuden tulevaisuus on turvattu vain vuoteen 2001 asti. Jo kesällä 2001 teollisuus joutuu päättämään toimintansa supistamisesta, mikäli tilauskanta ei parane. Teollisuus on päättänyt aloittaa henkilöstönsä kanssa huhtikuussa 2001 YT-neuvottelut, jotka koskevat lomautuksia ja irtisanomisia. Lisämäärärahalla varmistetaan tuotannon jatkuminen vuonna 2002.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.10.16 lisäyksenä 220 000 000 markkaa kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden ylläpitämiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Olli Nepponen /kok
  • Reijo Laitinen /sd
  • Pertti Mäki-Hakola /kok