LISÄTALOUSARVIOALOITE 91/2008 vp

LTA 91/2008 vp - Matti Kangas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Keiteleen ja Päijänteen välisen vesireitin siltojen kohottamiseen

Eduskunnalle

Suomen sisävesiliikenne on taantunut vuosien saatossa mm. talvikuljetuksiin sopivan erillisen kaluston puutteen ja hinnan takia. Nyt kuitenkin uudentyyppiset sisävesiliikenteen laivat voivat kulkea ympäri vuoden ja vaivatta jopa metrin paksuisessa jäässä. Uudenlaisilla energiatehokkailla laivoilla kuljetusten tehostaminen ja massiivisten raaka-ainemäärien kuljetusten kasvihuonepäästöjen hillintä on mahdollista. Tarvitaan kuitenkin infrastruktuurin kehittämistä ja uusien kanavien avaamista. Myös vanhoissa kanavajärjestelmissä on puutteita, kuten suunniteltua matalammalle rakennettuja siltoja.

Keiteleen ja Päijänteen välille rakennettiin kanava jo lähes 20 vuotta sitten. Kanavan käyttöä niin tavarakuljetusten kuin vapaa-ajan liikennöinninkin osalta rajoittaa muutama liian matalaksi jäänyt maantie- ja rautatiesilta. Tämän vuoksi kanavan käyttö ei ole niin mittavaa kuin se voisi olla. Siltojen nosto tarkoittaisi Keiteleen—Päijänteen kanavan ylittävien kahden rautatiesillan ja Vaajakosken maantiesillan korottamista sekä uuden maantiesillan rakentamista Vuonteensalmeen.

Jyväskylän Keljonlahteen rakenteilla oleva voimalaitos valmistuu vuonna 2010. Se merkitsee huomattavaa lisäystä kotimaisen polttoaineen kuljetuksiin. Uusi voimalaitos käyttää viidessä tunnissa yli 20 rekkakuormallista tai yhtä tavarajunallista vastaavan määrän maakunnan lähipolttoainetta.

Tavoitteena on käyttää voimalaitoksen polttoainekuljetuksissa mahdollisimman laajasti vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja eli ympäristöystävällisiä juna- ja vesitiekuljetuksia. Proomukuljetukset Keitele—Päijänne-kanavan kautta on edullinen ja luonteva vaihtoehto. Koska voimalaitos valmistuu vajaan parin vuoden kuluttua, logistiikan kokonaissuunnittelu, yrittäjien kalustohankinnat ja muut tarvittavat toimenpiteet edellyttävät nopeita toimia mm. kanavasiltojen korottamiseksi.

Keitele—Päijänne-kanavan siltojen korottaminen tulee toteuttaa voimalaitoksen valmistumiseen mennessä. Tarkoitukseen osoitettavalla erillisellä määrärahalla tuetaan kansallista energia- ja ilmastopolitiikkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Keiteleen ja Päijänteen välisen vesireitin siltojen korottamiseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Matti Kangas /vas
  • Matti Kauppila /vas

​​​​