LISÄTALOUSARVIOALOITE 96/2008 vp

LTA 96/2008 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Teiden perusparantaminen ja päällystäminen Keski-Suomessa

Eduskunnalle

Keski-Suomessa on jokaisessa kunnassa poikkeuksellisen paljon sorateitä ja kunnostusta tarvitsevia maita ja myös päällystettyjä teitä, joiden kunnostamiseen tarvitaan kipeästi rahaa. Puutavaran saaminen metsästä ympäri vuoden tehtaille ja sahoille asettaa lisääntyviä haasteita.

Valtion saamat tulot liikenteeltä ovat moninkertaisesti suuremmat kuin valtion liikenneväyliin käyttämät menot. On kohtuullista vaatia kansalaisten yhdenvertaisuuden nimissä, että myös haja-asutusalueiden liikenneverkon rakentamiseen nykyiset vaatimustasot täyttäväksi käytetään riittävästi varoja. Haja-asutusalueilla asuvat joutuvat maksamaan liikkumisestaan muita kansalaisia enemmän, koska välimatkat ovat pitkiä. Raskas liikenne toimii tieverkolla ympäri vuorokauden, mikä asettaa aivan erityisiä vaatimuksia talvikunnossapidolle.

Keski-Suomen tiepiirissä määrärahan tarve kohdistuu erityisesti seuraaville tieosuuksille:

1. Petäjävesi—Uurainen-maantien n. 12 km:n pituisen tieosuuden perusparantaminen ja päällystäminen. Tie on eräs vilkkaimmin liikennöidyistä sorapäällysteisistä teistä Keski-Suomessa ja tiellä on erittäin vilkas raskasajoneuvoliikenne (puutavara- ja turvekuljetukset).

2. Pajupuro (Saarijärvi) — Sahrajärvi (Multia) -maantien perusparantaminen ja päällystäminen.

3. Ruolahti—Pihlajakoski-paikallistien (Kuhmoinen) 16,4 km:n pituisen tieosuuden perusparantaminen ja päällystäminen.

4. Kolkanlahti (Saarijärvi) — Lehtola—Pylkönmäki-maantien perusparantaminen ja päällystäminen.

5. Tankolampi (Konnevesi) — Pylkäismäki (Sumiainen) -maantien perusparantaminen ja päällystäminen.

6. Kantatien 58 osuudelta Keuruu—Multia—Pylkönmäki—Karstula—Kivijärvi—Kinnula—Kärsämä (Viitasaari—Saarijärvi) perusparantaminen ja liikenneturvan parantaminen.

7. Maantien 651 välin Riihipelto—Kumpu perusparantaminen.

8. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien 24 yhteyteen välille Karklahti—Kissankulma ja Kuhmoisten keskusta—Nuutinrinteen teollisuusalue.

9. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien 23 yhteyteen välille Keuruu—Haapamäki ja Keuruu—Kaleton.

10. Kivijärven ja Perhon kuntakeskusten välisen tieyhteyden peruskorjaus.

11. Lehtomäen paikallistien 16853 perusparantaminen Karstulan ja Soinin kuntien alueilla.

12. Valtatien 24 perusparantaminen välillä Kuhmoisten Keskisenkangas—Etelä-Suomen raja.

13. Kinnula—Keihärinkoski (Viitasaari).

14. Jämsä—Mänttä (kantatie).

15. Kuhmoinen — Länkipohja.

16. Sorateiden kunnostaminen entisen Kuoreveden kunnan alueella Jämsässä ja edelleen mm. Morvantiellä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentin  31.24.21 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Keski-Suomen ja lähimaakuntien paikallisia asukkaita ja osin myös valtakunnallista liikennetarvetta palvelevien valta-, kanta-, paikallis- ja maanteiden liikenneturvallisuuden parantamiseen, perusparantamiseen ja päällystämiseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​