Täysistunnon pöytäkirja 1/2010 vp

PTK 1/2010 vp

1. TIISTAINA 2. HELMIKUUTA 2010 kello 12.01

Ikäpuhemiehen avajaissanat

Puhemiehen paikalle asetuttuaan ikäpuhemies, kansanedustaja Jacob Söderman julisti täysistunnon alkaneeksi.

Tämän jälkeen lausui

Ikäpuhemies:

Iältäni vanhimpana eduskunnan jäsenenä johdan puhetta tässä valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa, kunnes eduskunta on työjärjestyksen 4 §:n mukaan valinnut puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä ja nämä ovat antaneet eduskunnalle juhlallisen vakuutuksen.

__________

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok (s)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Markus Mustajärvi /vas (12.57)
 • Sinikka Hurskainen /sd (12.59)
 • Jouko Laxell /kok (13.00)
 • Hannes Manninen /kesk (13.03)

__________

_______________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit

Ikäpuhemies:

Nyt seuraa puhemiehen vaali, joka, kuten varapuhemiestenkin vaalit, toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.

Pyydän huomauttaa erikseen, että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Kalli, Ravi, Heinäluoma ja Lapintie.

Vaalitoimitus alkoi.

Ikäpuhemies:

Äänestyksen tulos luetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Sauli Niinistö 89 ääntä, edustaja Ravi 25 ääntä, edustaja Kanerva 14 ääntä, edustaja P. Virtanen 3 ääntä, edustaja Heinäluoma 2 ääntä, edustaja J. Koskinen 2 ääntä ja seuraavat edustajat kukin 1 äänen: Ahde, Kiviranta, Kääriäinen, V. Niinistö, L. Oinonen, Sarkomaa ja Tiura. Tämän lisäksi on annettu 29 tyhjää äänestyslippua sekä 15 äänestyslippua, jotka on hylätty sen johdosta, että niissä on ollut puutteellinen nimi tai vaalisäännön 5 §:n kanssa ristiriitainen merkintä.

Ikäpuhemies:

Kun edustaja Sauli Niinistö on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden 2010 valtiopäivien ajaksi.

__________

Ikäpuhemies:

Nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Ville Niinistö, Nylund, Rauhala ja Vistbacka.

Vaalitoimitus alkoi.

Ikäpuhemies:

Äänestyksen tulos luetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Kääriäinen 165 ääntä, edustaja Vilkuna 4 ääntä, edustaja J. Koskinen 2 ääntä sekä edustajat Filatov, M. Koskinen, L. Oinonen, Skinnari ja Vistbacka kukin 1 äänen. Tämän lisäksi on annettu 2 tyhjää äänestyslippua.

Ikäpuhemies:

Kun edustaja Seppo Kääriäinen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden 2010 valtiopäivien ajaksi.

__________

Ikäpuhemies:

Nyt seuraa toisen varapuhemiehen vaali.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Kerola, Orpo, Gustafsson ja Tennilä.

Vaalitoimitus alkoi.

Ikäpuhemies:

Äänestyksen tulos luetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Filatov 160 ääntä, edustaja Rönni 4 ääntä, edustaja J. Koskinen 3 ääntä ja edustaja Mustajärvi 2 ääntä sekä edustajat Kanerva, K. Kiljunen, L. Oinonen ja Valpas kukin 1 äänen. Tämän lisäksi on annettu 2 tyhjää äänestyslippua sekä 3 äänestyslippua, jotka on hylätty sen johdosta, että niissä on ollut puutteellinen tai väärä nimi tai lipussa mainittu henkilö on jo valittu puhemieheksi.

Ikäpuhemies:

Kun edustaja Tarja Filatov on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden 2010 valtiopäivien ajaksi.

__________

Puhemiehen ja varapuhemiesten juhlalliset vakuutukset

Ikäpuhemies:

Pyydän puhemiestä ja varapuhemiehiä kutakin vuorollaan antamaan eduskunnalle työjärjestyksen 4 §:ssä säädetyn juhlallisen vakuutuksen.

Puhujakorokkeelle asettuen lausuivat

Puhemies Sauli Niinistö :

Minä Sauli Väinämö Niinistö vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

Jag Sauli Väinämö Niinistö försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.

Ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen :

Minä Seppo Arimo Kääriäinen vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

Jag Seppo Arimo Kääriäinen försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.

Toinen varapuhemies Tarja Filatov :

Minä Tarja Katariina Filatov vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

Jag Tarja Katariina Filatov försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.

__________

Ikäpuhemies:

Pyydän nyt herra puhemiestä ottamaan paikkansa eduskunnassa ja ryhtymään toimeensa.

__________

Puhemiehen puhe

Noustuaan puhemiehen paikalle lausui puhemies Sauli Niinistö

Arvoisat kansanedustajat!

Ärade riksdagsledamöter!

Tämän vaalikauden alussa tulevaisuus näytti hyvin valoisalta. Oletettiin, että hyvää tulee, puhuttiin muodostuvasta jakovarasta, joka sitten jaettiinkin jo etukäteen. Harvoin on niin väärässä oltu.

Nyt retoriikan aika on ohi. Tosiasioitten tunnistamista ei voi lykätä seuraavalle vaalikaudelle, ei silläkään uhalla, että totuuden puhujalle huonosti kävisi.

Eduskunnan suuri tehtävä on löytää oikeudenmukainen ja tasapuolinen linja vaikeuksien voittamisessa. Täältä joudutaan jakamaan myös niukkuutta, ja siksi täälläkin, eduskunnan omissa toiminnoissa, on tärkeä harjoittaa vähintään vastaavaa niukkuutta. Vain omaa esimerkkiä antanut voi uskottavasti velvoittaa muita.

Samtidigt som jag tackar riksdagen, är min förhoppning att ni, bästa riksdagsledamöter och alla andra som arbetar i huset, vill utgöra förebilder.

Samalla kun erityisesti varapuhemiesten puolesta kiitän luottamuksestanne, esitän toivomuksen, että te, hyvät kansanedustajat, osoittaisitte tahtoa antaa esimerkkiä.

Ilmoitus puhemiehen ja varapuhemiesten vaaleista

Puhemies:

Luetaan äsken toimitettuja eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaaleja koskeva tasavallan presidentille osoitettu kirjelmä.

Sihteeri luki:

"Tasavallan Presidentille

  Eduskunta ilmoittaa kunnioittavasti, että eduskunta on perustuslain 34 §:n 2 momentin mukaisesti tänä päivänä toimittanut puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit vuoden 2010 valtiopäivien ajaksi ja että tällöin on valittu:

puhemieheksi kansanedustaja, varatuomari Sauli Niinistö,

ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Seppo Kääriäinen ja

toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, tiedottaja Tarja Filatov.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2010"

"Till Republikens President

  Riksdagen har härmed äran meddela att den enligt 34 § 2 mom. i grundlagen i dag förrättat val av talman och två vice talmän för 2010 års riksmöte och att

till talman valts riksdagsledamot, vicehäradshövding Sauli Niinistö,

till förste vice talman riksdagsledamot, politices doktor Seppo Kääriäinen och

till andre vice talman riksdagsledamot, informatör Tarja Filatov.

Helsingfors den 2 februari 2010"

Kirjelmä hyväksyttiin.

__________

Kutsu valtiopäivien avajaisten juhlamenoihin

Puhemies:

Arvoisat edustajat! Kutsun teidät vuoden 2010 valtiopäivien avajaisiin, jotka pidetään huomenna keskiviikkona 3.2.2010, sekä ennen avajaisia pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen.

Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston 15.12.2000 hyväksymiä ohjeita.

Ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus alkaa Helsingin Tuomiokirkossa kello 12. Pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello 11.40 Kansalliskirjaston edustalle, josta menemme kulkueena Tuomiokirkkoon.

Jumalanpalveluksen jälkeen valtiopäivien avajaiset alkavat täällä Eduskuntatalossa, jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä. Valtiopäivien avajaisissa eduskunnan istuntosalissa tasavallan presidentti julistaa vuoden 2010 valtiopäivät avatuiksi.

Avajaisten päätyttyä eduskunta kokoontuu täysistuntoon huomenna kello 15.30.

__________

Puhemies:

Täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetettiin kello 14.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

_______________