Täysistunnon pöytäkirja 10/2001 vp

PTK 10/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. PERJANTAINA 16. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.2. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.2. edustajat

 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Katja Syvärinen /vas

16.—23.2. edustaja

 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok

19.—23.2. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 11, 12/2001 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 830, 864, 875, 880, 881, 985, 995, 1001, 1016, 1028, 1029, 1035, 1039, 1041, 1043/2000 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valtiovarainvaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Huutola ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Polvi.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtion vakuusrahaston valtuuston täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Valtion vakuusrahaston valtuuston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Valtion vakuusrahaston valtuuston jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Kuoppa.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

(Hälinää) Arvoisat edustajat! Pyydän teitä hiljentymään, istumaan paikoillenne ja käymään tarvittavat keskustelut salin ulkopuolella. Yleiskeskustelu alkaa vasta, kun sali hiljenee.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 1/2001 vp

Hallituksen esitys  HE 174/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​