Täysistunnon pöytäkirja 10/2009 vp

PTK 10/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. KESKIVIIKKONA 18. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (15.02—16.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.56—17.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.2. edustajat

 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk

18. ja 19.2. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

18.—20.2. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Petteri Orpo /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.2. edustajat

 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

18. ja 19.2. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

18.—20.2. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Talousvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti talousvaliokunnan jäseneksi ed. Kimmo Tiilikaisen.

2) Laki pelastuslain 78 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 136/2008 vp (Oiva Kaltiokumpu /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3)  Laki sairausvakuutuslain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 137/2008 vp (Johanna Ojala-Niemelä /sd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 83 ja 91 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2009 vp (Merja Kuusisto /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

5) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2009 vp (Merja Kuusisto /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 3/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 19.2.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen