Täysistunnon pöytäkirja 10/2010 vp

PTK 10/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. TORSTAINA 18. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—19.56) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (19.56—20.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (s)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Markus Mustajärvi /vas (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Erkki Virtanen /vas (s)
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Antti Kalliomäki /sd (16.16)
 • Pia Viitanen /sd (16.18)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.18)
 • Timo V. Korhonen /kesk (16.21)
 • Raimo Vistbacka /ps (16.56)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Aloitetaan tämä kyselytunti niin, että myönnän ensiksi kysymykset edustajille Tiusanen, Sumuvuori ja Blomqvist. Sitten kuulemme ministerien vastaukset ja käymme sen jälkeen lisäkysymyksiin.

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko Afganistanin tilanteesta ja Suomen osallistumisesta ISAF-operaatioon

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 1.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin sekä ryhmäpuheenvuorot että muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto tavan mukaan suosittaa, että myös nopeatahtisen osuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot rajoitettaisiin tuohon 5 minuuttiin.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 11/1/2010

4) Laki kalastuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 123/2009 vp (Pentti Oinonen /ps ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 261/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 259/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 19.2.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen