Täysistunnon pöytäkirja 10/2011 vp

PTK 10/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. KESKIVIIKKONA 25. TOUKOKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Ben Zyskowicz (12.00—12.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 6 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Rakel Hiltunen /sd
  • Anne Kalmari /kesk
  • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
  • Sari Palm /kd
  • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
  • Leena Rauhala /kd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Keskustelu asiasta päättyi 24.5.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 9/1/2011

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset eduskunnan päätökseksi valtioneuvoston tiedonannon johdosta:

Timo Soini Juha Väätäisen kannattamana: "Eduskunta ei hyväksy tiedonannossa esitettyä osallistumista Portugalin lainoitusohjelmaan, vaan nämäkin voimavarat tulisi käyttää vaikeuksissa olevien suomalaisten auttamiseen."

Antti Kaikkonen Anne Kalmarin kannattamana:

"Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy Portugalin lainojen takauksen mutta katsoo, että:

1) mikäli Portugali ei suoriudu ohjelmastaan, Portugalin valtion omaisuuden myyntiä on kasvatettava nyt sovitusta,

ja että

2) samalla on varmistettava, että tällaisessa tilanteessa sijoittajat kantavat vastuunsa vähintään samankaltaisella järjestelyllä kuin Irlannin paketissa."

Paavo Arhinmäki Merja Kyllösen kannattamana: "Eduskunta ei hyväksy Suomen valtiontakausta Portugalin lainoituksen edellyttämälle ERVV:n varainhankinnalle."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Ben Zyskowicz:

Ehdotuksista on äänestettävä. Ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään Timo Soinin ehdotuksesta Paavo Arhinmäen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Antti Kaikkosen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valtioneuvoston tiedonantoon sisältyvää valtioneuvoston kantaa vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies Ben Zyskowicz:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Timo Soinin ehdotuksesta Paavo Arhinmäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Paavo Arhinmäen ehdotuksen äänin

jaa 123, ei 39, tyhjiä 30; poissa 7.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Paavo Arhinmäen ehdotuksesta Antti Kaikkosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Paavo Arhinmäen ehdotuksen äänin

jaa 36, ei 155, tyhjiä 2; poissa 6.

( Ään. 2 )

( liite2 )

3) Äänestyksessä Paavo Arhinmäen ehdotuksesta valtioneuvoston kantaa vastaan eduskunta hyväksyi valtioneuvoston kannan äänin

jaa 137, ei 49, tyhjiä 7; poissa 6.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2011 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

__________

Puhemies Ben Zyskowicz:

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 27.5.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 12.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen