Täysistunnon pöytäkirja 10/2012 vp

PTK 10/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. TIISTAINA 21. HELMIKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.53).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 52 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps (e)
 • Ari Jalonen /ps (s)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Pietari Jääskeläinen /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk (s)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Jaana Pelkonen /kok (s)
 • Tuomo Puumala /kesk (s)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Päivi Räsänen /kd
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (s)
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 16.2.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 3—5/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 3 talousvaliokunnan,

asiasta U 4 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 5 sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Erkki Virtanen pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 24.2.2012 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun vaalia varten jätetyssä ehdokaslistassa on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalin olevan yksimielinen ja valituiksi tulleen ehdokaslistan mukaisesti seuraavat edustajat:

jäseniksi

 • Kimmo Sasi /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Juho Eerola /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Simo Rundgren /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Satu Haapanen /vihr
 • Christina Gestrin /r

varajäseniksi

 • Pertti Hemmilä /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Ari Jalonen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Eila Tiainen /vas
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Peter Östman /kd

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan järjestäytymistä varten annan puheenvuoron Simo Rundgrenille.

Simo Rundgren /kesk:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta kutsutaan järjestäytymiskokoukseen keskiviikkona 14.3. klo 8.30 Pikkuparlamentin auditorioon. Nordiska rådets Finlands delegation kallas till konstituerande möte onsdagen den 14 mars kl. 8.30 till Lilla parlamentets auditorium.

__________

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1. ja 3. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain muuttamisesta ja tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin kansliasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Laki ETA-maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta ja -vuokrauksesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2011 vp (Markku Rossi /kesk ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 17.2.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 9/1/2012

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain 1 luvun 1 §:n ja 13 luvun sekä eräiden merimiesten työaikaa ja vuosilomaa koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.2.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 22.2.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​