Täysistunnon pöytäkirja 10/2013 vp

PTK 10/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. TIISTAINA 19. HELMIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.13—15.55) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.55—17.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • James Hirvisaari /ps
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Mustajärvi /vr (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Ben Zyskowicz /kok (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Rakel Hiltunen /sd (14.37)
 • Elisabeth Nauclér /r (15.25)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 14.2.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 2—4/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 14.2.2013 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen: Finanssipolitiikan tarkastuksen vaalikauden 2011—2014 puoliväliraportti (K 2/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatoimista valtioneuvostossa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2013 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen valinnaisesta pöytäkirjasta sekä selityksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan ja selityksen antamisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 20.2.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen